Om FEKM Norge

Krav Maga ble utviklet på 1930-tallet av Imi Lichtenfeld. I 1948 ble han ansvarlig for fysisk trening og Krav Maga selvforsvar i det Israelske forsvaret. Etterhvert som selvforsvarsformen spredde seg fikk han blant annet i oppdrag fra FBI å utdanne instruktører for dem.

FEKM-RD (European Federation of Krav Maga) ble stiftet i 1997 av Richard Douieb. Han overtok ansvaret for Krav Maga i Europa fra Lichtenfeld. I dag har forbundet over 15 000 medlemmer fordelt på 9 land og er det største og mest velrenommerte forbundet i Europa.

Sector Norge er det nyeste tilskuddet i forbundet og ble stiftet i april 2016.

Mer om FEKM-RD kan du lese på de franske og portugisiske sidene til forbundet. Sidene er på engelsk:

Fédération Européenne de Krav-Maga
Federacao Portuguesa de Krav Maga

Roller

Teknisk direktør: Paulo Pereira

President: Bjarne Bjørge