HVA ER KRAV MAGA?

I våre klubber lærer du teknikker som gjør at du raskt kan forsvare deg og sette angriperen ut av spill. Krav Magas opprinnelse er fra et miljø der vold var vanlig og derfor blitt testet, studert og utviklet til et selvforsvar med enkle og effektive teknikker. Det er ingen regler eller begrensninger for hva som er lov eller ikke. Det er derfor ikke lov å bruke  Krav Maga i sportsbegivenheter. Kunnskapen våre medlemmer utvikles gjennom et opplegg fordelt på fem nivåer, hvert med et farget belte. Mer om dette kan du lese i det tekniske programmet.

 

LEVEREGLER

Alle som utøver Krav Maga skal være:

  • ærlige
  • ikke-voldelige
  • ydmyke

Kravister skal:

  • kun bruke Krav Magas teknikker i trening eller i situasjoner der egen sikkerhet står i fare
  • bidra til å skape et godt miljø med vennskap, oppriktighet og omsorg for hverandre
  • til enhver tid følge Krav Magas regler