Nivåer og graderinger

Krav Maga består av ulike tekniske nivåer delt inn i belter med ulike farger. Rekkefølgen på belter er: gult, orange, grønt, blått, brunt og svart.

For å kunne gå opp til gradering til neste belte må instruktøren din godkjenne at du er klar, og at du har vært igjennom alt som står i det tekniske programmet.

I tillegg til at du skal ha vært igjennom hele det tekniske programmet må du ha trent jevnlig over en viss periode. Grunnen til det er at det tar tid å innarbeide de ulike teknikkene.

Her er en oversikt over det tekniske programmene for alle beltene. Rutinene er på engelsk.