Kom i bedre form

For å best kunne forsvare oss, må den generelle fysiske formen være best mulig. Det innebærer at vi må fokusere på styrke, kondisjon og smidighet i tillegg til det tekniske programmet.